Ponavljajuci kernel panic na novom iMacu
(1 korsinik/a gleda/ju temu) (1) Gost

Ponavljajuci kernel panic na novom iMacu


08.02.2019 | 20:30
Pozdrav, imam problemčić s novim iMacom (5K, 2017, i7 4,2GHz, Radeon Pro 580 8GB, 40GB RAM, 1TB SSD). Mac kada ga koristim uvijek radi normalno, ali kada stavim display u sleep i tako ga pustim neko vrijeme dogodi se kernel panic. Događa se prilično često, cca. dva puta dnevno. Od hardvera na njega imam spojena tri USB 3.0 diska i SanDisk čitač memorijskih kartica. Jedino što je još spojeno na njega, a da nije došlo u kutiji s njim su mrežni kabel i 2x 16GB RAM-a koje sam sam ugradio čim sam ga kupio. Prilažem System report nakon kernel panica:

Anonymous UUID:    A5AB8E0F-E7E0-B0BB-926E-290EFF085996

Fri Feb 8 19:52:49 2019

*** Panic Report ***
panic(cpu 4 caller 0xffffff800eed87bd): Kernel trap at 0xffffff800f091a4d, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xfffffe8070687460, CR3: 0x0000000a1a74500c, CR4: 0x00000000003626e0
RAX: 0xfffffe8070687460, RBX: 0x0000000000000014, RCX: 0x0000000000000005, RDX: 0x0000000000000020
RSP: 0xffffff98c8d93b20, RBP: 0xffffff98c8d93ca0, RSI: 0x0000000000000028, RDI: 0xffffff98c8d93b84
R8: 0xffffff98c8d93b70, R9: 0x0000000000000100, R10: 0xffffff98c8d93e28, R11: 0x0000000000000000
R12: 0x0000000000000000, R13: 0x0000000000000014, R14: 0x0000000000000005, R15: 0xffffff98c8d93ce8
RFL: 0x0000000000010206, RIP: 0xffffff800f091a4d, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xfffffe8070687460, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x4, PL: 0, VF: 1

Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff98c8d935f0 : 0xffffff800edaca1d 
0xffffff98c8d93640 : 0xffffff800eee6b13 
0xffffff98c8d93680 : 0xffffff800eed859a 
0xffffff98c8d936f0 : 0xffffff800ed59ca0 
0xffffff98c8d93710 : 0xffffff800edac437 
0xffffff98c8d93830 : 0xffffff800edac283 
0xffffff98c8d938a0 : 0xffffff800eed87bd 
0xffffff98c8d93a10 : 0xffffff800ed59ca0 
0xffffff98c8d93a30 : 0xffffff800f091a4d 
0xffffff98c8d93ca0 : 0xffffff800f0912a1 
0xffffff98c8d93d90 : 0xffffff800f2d98bb 
0xffffff98c8d93e10 : 0xffffff800f2d9ae1 
0xffffff98c8d93f40 : 0xffffff800f3b5b7b 
0xffffff98c8d93fa0 : 0xffffff800ed5a466 

BSD process name corresponding to current thread: iStatMenusDaemon

Mac OS version:
18A391

Kernel version:
Darwin Kernel Version 18.0.0: Wed Aug 22 20:13:40 PDT 2018; root:xnu-4903.201.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: DF83AD37-501E-3B4F-B1F0-04F3AC90FE35
Kernel slide:   0x000000000ea00000
Kernel text base: 0xffffff800ec00000
__HIB text base: 0xffffff800eb00000
System model name: iMac18,3 (Mac-BE088AF8C5EB4FA2)

System uptime in nanoseconds: 12940521583135
last loaded kext at 254203428226: com.apple.filesystems.msdosfs	1.10 (addr 0xffffff7f937f0000, size 69632)
last unloaded kext at 406689276047: com.apple.filesystems.msdosfs	1.10 (addr 0xffffff7f937f0000, size 61440)
loaded kexts:
com.bitgapp.eqMac2Driver	2.0
com.intel.driver.EnergyDriver	3.5.5
at.obdev.nke.LittleSnitch	5201
com.apple.filesystems.smbfs	3.3
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver	138
com.apple.fileutil	1
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.AGPM	110.23.41
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler	2.7.0d0
com.apple.driver.X86PlatformShim	1.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC	1.70
com.apple.driver.AppleHDA	282.10
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.6.5
com.apple.kext.AMDFramebuffer	2.0.0
com.apple.kext.AMDRadeonX4000	2.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy	3.22.18
com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics	3.22.9
com.apple.driver.AppleHV	1
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	6.0.8f6
com.apple.kext.AMD9500Controller	2.0.0
com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC	2.0.1
com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphics	12.0.0
com.apple.driver.pmtelemetry	1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking	4.0.0
com.apple.driver.eficheck	1
com.apple.iokit.BroadcomBluetooth20703USBTransport	6.0.8f6
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog	1
com.apple.driver.AppleGFXHDA	100.1.23
com.apple.driver.AppleSMCLMU	212
com.apple.driver.AppleThunderboltIP	3.1.2
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.5.7
com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer	12.0.0
com.apple.filesystems.hfs.kext	407.200.4
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.BootCache	40
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0
com.apple.AppleSystemPolicy	1.0
com.apple.filesystems.apfs	945.200.129
com.apple.driver.AppleSDXC	1.7.6
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet	10.3.2
com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC	1400.1.1
com.apple.driver.AppleAHCIPort	329.200.2
com.apple.driver.AppleACPIButtons	6.1
com.apple.driver.AppleRTC	2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS	2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC	6.1
com.apple.driver.AppleAPIC	1.7
com.apple.nke.applicationfirewall	190
com.apple.security.TMSafetyNet	8
com.apple.driver.AppleActuatorDriver	2400.15
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	208
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver	2400.15
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport	2400.7
com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver	138
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver	6.0.8f6
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.driver.DspFuncLib	282.10
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	527
com.apple.kext.AMDRadeonX4200HWLibs	1.0
com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWServices	2.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.22.18
com.apple.iokit.IOAVBFamily	700.6
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin	700.7
com.apple.driver.AppleSSE	1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily	11
com.apple.AppleGPUWrangler	3.22.9
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily	1.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport	6.0.8f6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport	6.0.8f6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport	6.0.8f6
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	6.0.8f6
com.apple.driver.AppleHDAController	282.10
com.apple.iokit.IOHDAFamily	282.10
com.apple.kext.AMDSupport	2.0.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport	530
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.14d1
com.apple.driver.X86PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	6.0.0d8
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.18d1
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl	3.22.18
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2	400.24
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	530.9
com.apple.iokit.IOSurface	255.1
com.apple.iokit.IOAudioFamily	206.5
com.apple.vecLib.kext	1.2.0
com.apple.driver.usb.networking	5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice	1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub	1.2
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext	1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter	5.5.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily	5.5.7
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter	2.1.4
com.apple.driver.AppleHPM	3.3.0
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController	3.0.60
com.apple.driver.AppleIntelLpssDmac	3.0.60
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI	4.7.5
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily	6.8.1
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController	1.1.0
com.apple.iokit.IONVMeFamily	2.1.0
com.apple.iokit.IO80211Family	1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient	1.0.1b8
com.apple.driver.corecapture	1.0.4
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C	3.0.60
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter	1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily	900.4.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	288
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI	1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	1.2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	2.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily	2.0.0
com.apple.security.quarantine	3
com.apple.security.sandbox	300.0
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImages	493.0.0
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore	28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage	1.0
com.apple.driver.AppleKeyStore	2
com.apple.driver.AppleUSBTDM	456.200.8
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity	1.0.5
com.apple.kext.CoreTrust	1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver	145.200.2
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice	408.200.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	408.200.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily	2.1
com.apple.driver.AppleCredentialManager	1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost	1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon	1.0
com.apple.driver.AppleBusPowerController	1.0
com.apple.driver.AppleSEPManager	1.0.1
com.apple.driver.IOSlaveProcessor	1
com.apple.iokit.IOReportFamily	47
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily	700.7
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.4
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	6.1
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.9
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.pthread	1
com.apple.kec.Libm	1
com.apple.kec.corecrypto	1.0

EOF
Model: iMac18,3, BootROM IM183.0161.B00, 4 processors, Intel Core i7, 4,2 GHz, 40 GB, SMC 2.41f1
Graphics: Radeon Pro 580, Radeon Pro 580, PCIe
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 16 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x859B, 0x435431364734534644383234412E433136464244
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 4 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x80AD, 0x484D413835315336414652364E2D554820202020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 16 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x859B, 0x435431364734534644383234412E433136464844
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 4 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x80AD, 0x484D413835315336414652364E2D554820202020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x16F), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.61.1 AirPortDriverBrcmNIC-1305.2)
Bluetooth: Version 6.0.8f6, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: Backup+ Hub
USB Device: NS1068X
USB Device: Backup+ Hub BK
USB Device: Backup+ Hub
USB Device: Backup+ Hub BK
USB Device: SDDR-489
USB Device: Backup+ Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Backup+ Hub
Thunderbolt Bus: iMac, Apple Inc., 37.1


Dakle, ako netko ima ideju što bi moglo uzrokovati KP i kako ga spriječiti, slušam (čitam )! iMac je još pod garancijom, ali je kupljen u MediaMarktu u Austriji pa, ako ne moram, ne bih ga nosio natrag u dućan...

Unaprijed hvala na pomoći
08.02.2019 | 21:20
Morat ćeš pustiti Hard Ware Test da provjeri što mu smeta. Ponovi ga nekoliko puta po gotovo kad ti je Mac vruć, jer očito nešto odlazi kad je masina vruća.
support.apple.com/en-us/HT201257
08.02.2019 | 23:18
Ja bih prvo izvadio tu naknadno ugrađenu memoriju te odspojio svu periferiju, osim miša i tipkovnice. Nakon toga treba vidjeti nekoliko dana kako se ponaša, možda je uzrok i neka aplikacija.
09.02.2019 | 11:12
Ja sam sinoć napisao isto što i Dražen, ali jbg očito nisam uklikao objavu
Mislim da ne može biti aplikacija. Kernel panic izaziva ili neispravan hardver (memorija, u ovom slučaju, je i meni prva sumnjiva) ili loše napisan kext (od tih usb vanjskih điđa)
09.02.2019 | 16:31
HW test je prošao bez greške, a jutros sam isključio sve iz USB-a i za sada se još nije javio KP. Nadam se da nije RAM jer za njega više nemam garanciju

Također sam instalirao update Little Snitcha (njega sam vidio na popisu kextova pa mi je palo na pamet da je možda do njega) i deinstalirao eqMac, koji također ima kext na popisu, a u zadnje vrijeme ga ne koristim.
10.02.2019 | 08:54
Ako i jest memorija, problematičan je, vjerojatno, samo jedan keks.
10.02.2019 | 11:56
Kernel Panic može uzrokovati i problematična USB periferija. Eliminiraj tu mogućnost.
10.02.2019 | 13:03
I ima li šta novo?
10.02.2019 | 18:01
Evo nakon više od 30 sati uptimea (što je rekord od kad je kernel počeo paničariti) s isključenim USB HDD-ima, izgleda da je ili do nekog od njih ili do Little Snitch/eqMac kextova. Pokušati ću u narednih par dana otkriti do čega je točno, ali problem je, čini se, riješen i na moju sreću nije do memorije
 • Stranica:
 • 1

Vikalica™

Zadnja poruka: pred 3 dana, 3 sati
 • dadavi: Desna se često ne uključuje
 • dadavi: Molim pomoć na forumu za aktivaciju airpods slusalica
 • Miro Spiro: Sretan Uskrs! :)
 • ping: Sretan Uskrs
 • LongVillage: Sretan Uskrs, puno blagoslova!
 • Borostef: Sretan Uskrs! :)
 • drazenp1706: Svim Jabučarima sretni uskršnji blagdani!
 • zoranowsky: Sretan Uskrs!
 • cariblanco: Sretan Uskrs jabučarima :)
 • Mate22: ?
 • Soffoklo: Tko to kaže, tko to laže... :-)
 • Mate22:
 • Kloba: Šta onda Vatikan ima, dođe mi da se pitam...
 • Kloba: Koliko vas vjeruje da je ono zaista "kruna" od trnja od pravog Isusa Krista?
 • rusty: taj vic sam u zadnja 3 dana čuo jedno 18x -.-
 • cariblanco: Pitali Quasimoda kako je počeo požar, al on se pravi grbav :D
 • Soffoklo: Da, najjači što se CPU-ova tiče i je 4.1 prebačen u 5.1
 • zabac: Je li najjači? To je 4.1 pretvoren u 5.1. Novci su svakako odlični.
 • Dijete: na NZ polovni takvi su oko 1500e...
 • drlovric: Ima li ikoga ovdje da igra DCS World simulacije? Primarno A-10C Warthog
 • Soffoklo: Ogoljen je samo s grafičkom, a to se da srediti za nekih 300€. Ostalo je top, najjači 12 jezgreni Xeoni, 64GB RAM-a i 1,5 TB SSD-a
 • smayoo: Taj konkretno baš i nije nešto ludo povoljan, s obzirom da je dosta ogoljen
 • Soffoklo: Vidim da su Mac Pro (5,1 i stariji) sve popularniji, pa ako je nekome usput ovo je odlična ponuda u Amsterdamu [link]
 • kupus: vrtili*
 • kupus: da se ne doxxam previse, radio sam u jednom takvom pa znam nekakva osnovna pravila. i da, vrti li su se windowsi ;)
 • kupus: Kao sto se i radi na sustavima gdje je sigurnost bitna, nevezano vrte li linux, osx, windowse ili nesto trece
 • kupus: @smayoo - to nije nesto sto nesto netko mozda moze, vec sigurno moze kad je otkriveno. Inace, kako bi bilo otkriveno? Da rezimiram, osx ima bugova i s njim nisi siguran. Ako hoces biti siguran, ne smijes vezati komp spojiti na internet, niti na njega spojiti vanjske medije.
 • Soffoklo: Nikakve :-) Općenito ljudi miješaju pojmove buga i malwarea i ne kuže da iskorištavanje nekog buga nije isto što i olakšana mogućnost zaraze malwareom zbog loše "dizajniranog" OS-a
 • smayoo: Kakve pak to fkn veze ima s virusima i općenito malwareom
 • Soffoklo: Je to s klincem je poznato. Našao je FaceTime bug pri pozivu s više od 2 sudionika mogao si čuti onog s druge strane bez da se javio. Apple mu je naknadno platio za otkriće tog buga.
 • smayoo: to su "vulnerabilities". Dakle, nešto što možda netko možda može, ako se sve zvijezde poklope, pokušati iskoristiti za neku zlu namjeru, a možda mu ne uspije.
 • kupus: ovo za klinca i ios posaljem za par dana, nisam bas pri internetu ovih dana. ako ti se da, vijest je bila prije cca mjesec dana na macrumorsu. ako ne, posaljem ja link za to kroz par dana
 • kupus: [link]
 • smayoo: piši u forum
 • Christian10: kako vi mjenjate ove ssd diskove na retinama...koristi li netko sintech adapter onaj ili bas bez adaptera diskove kupujete
 • smayoo: ?
 • smayoo: Kažem ti opet - "put your money where your mouth is". Ne prodaj maglu. Daj da vidimo konkretan link. Gdje je opisan konkretan security breach OSXa koji može bez gluposti korisnika napraviti štetu.
 • kupus: klinac 15-16 godina
 • kupus: @smayoo - ista stvar vrijedi i za apple, samo su oni ukinuli pare za otkrivanje bugova za macos. Bila je neka prica na macrumorsima nedavno, otkrio je bug u iosu i nije dobio isplatu od applea.
 • Beyorn: Mogu se prijaviti na iPhone ali na MBP 15" kaze cookies ili osvježi a cookies su dozvoljeni i osvježio sam xXx puta
 • zabac: Nad se vrte na Windowsima. :-)
 • Christian10: Sve je to ista firma hahah
 • Mate22: jadni mi sad
 • Mate22: smak svita hhhh
 • Mate22: Pa je i FB i Whats app i mnogo toga drugog... sve se je srušilo.
 • Christian10: Jel ovo pao instagram haha
 • zabac: OSX lezi na Unixu. Unix nije Windows. Unix je napravljen kako korisnik ne bi nista mogao sprckati. Ako korisnik zeli unistiti OSX, to moze napraviti ali treba imati i za to znanja. Kod Windowsa ne treba mati znanja za unistiti ih.
 • smayoo: Windowsima trebaju vječni security updatei jer im je sigurnosni koncept nepostojeći pa im dokoni šmrkavci od 15 godina nalaze sigurnosne propuste unedogled.
 • smayoo: I? Znaš za neki 10.6 - 10.10 sustav koji je "pao" zbog Apple nedostatka security updatea, a ne zbog gluposti korisnika? Ja ne znam. A ljudi me vuku za rukav na dnevnoj bazi
 • kupus: sori, zadnji security update za lion je bio 2013 ako se ne varam

Za vikanje moraš biti prijavljen.

Prijava

Prisutni jabučari

Novo na Jabučnjaku

Teme

Poruke

Novo u Appleu

Anketa

Kupujete li profesionalni Mac?

Čekam novi modularni Mac Pro - 48.5%
Novac nije problem, kupujem iMac Pro - 0.7%
Kupujem Valjak, baš je lijep i tih! - 0%
Kupujem polovni Mac Pro tower - 11.8%
Nadogradit ću postojeći Mac Pro tower - 2.9%
Običan iMac 27" mi je dovoljan za posao - 5.9%
Skromnih sam potreba, Mac mini je zakon! - 7.4%
Radim na terenu, mora biti MacBook Pro - 3.7%
Ne diram ništa, stari Mac služi me odlično - 10.3%
Kupujem PC kantu i prelazim na Windowse! - 8.8%

Ukupno glasova: 136
Anketa je završena dana: 08 Svi 2018 - 12:17
Page Speed 0.63 Seconds

Provided by iJoomla SEO