Ponavljajuci kernel panic na novom iMacu
(1 korsinik/a gleda/ju temu) (1) Gost

Ponavljajuci kernel panic na novom iMacu


08.02.2019 | 20:30
Pozdrav, imam problemčić s novim iMacom (5K, 2017, i7 4,2GHz, Radeon Pro 580 8GB, 40GB RAM, 1TB SSD). Mac kada ga koristim uvijek radi normalno, ali kada stavim display u sleep i tako ga pustim neko vrijeme dogodi se kernel panic. Događa se prilično često, cca. dva puta dnevno. Od hardvera na njega imam spojena tri USB 3.0 diska i SanDisk čitač memorijskih kartica. Jedino što je još spojeno na njega, a da nije došlo u kutiji s njim su mrežni kabel i 2x 16GB RAM-a koje sam sam ugradio čim sam ga kupio. Prilažem System report nakon kernel panica:

Anonymous UUID:    A5AB8E0F-E7E0-B0BB-926E-290EFF085996

Fri Feb 8 19:52:49 2019

*** Panic Report ***
panic(cpu 4 caller 0xffffff800eed87bd): Kernel trap at 0xffffff800f091a4d, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xfffffe8070687460, CR3: 0x0000000a1a74500c, CR4: 0x00000000003626e0
RAX: 0xfffffe8070687460, RBX: 0x0000000000000014, RCX: 0x0000000000000005, RDX: 0x0000000000000020
RSP: 0xffffff98c8d93b20, RBP: 0xffffff98c8d93ca0, RSI: 0x0000000000000028, RDI: 0xffffff98c8d93b84
R8: 0xffffff98c8d93b70, R9: 0x0000000000000100, R10: 0xffffff98c8d93e28, R11: 0x0000000000000000
R12: 0x0000000000000000, R13: 0x0000000000000014, R14: 0x0000000000000005, R15: 0xffffff98c8d93ce8
RFL: 0x0000000000010206, RIP: 0xffffff800f091a4d, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0xfffffe8070687460, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x4, PL: 0, VF: 1

Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff98c8d935f0 : 0xffffff800edaca1d 
0xffffff98c8d93640 : 0xffffff800eee6b13 
0xffffff98c8d93680 : 0xffffff800eed859a 
0xffffff98c8d936f0 : 0xffffff800ed59ca0 
0xffffff98c8d93710 : 0xffffff800edac437 
0xffffff98c8d93830 : 0xffffff800edac283 
0xffffff98c8d938a0 : 0xffffff800eed87bd 
0xffffff98c8d93a10 : 0xffffff800ed59ca0 
0xffffff98c8d93a30 : 0xffffff800f091a4d 
0xffffff98c8d93ca0 : 0xffffff800f0912a1 
0xffffff98c8d93d90 : 0xffffff800f2d98bb 
0xffffff98c8d93e10 : 0xffffff800f2d9ae1 
0xffffff98c8d93f40 : 0xffffff800f3b5b7b 
0xffffff98c8d93fa0 : 0xffffff800ed5a466 

BSD process name corresponding to current thread: iStatMenusDaemon

Mac OS version:
18A391

Kernel version:
Darwin Kernel Version 18.0.0: Wed Aug 22 20:13:40 PDT 2018; root:xnu-4903.201.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: DF83AD37-501E-3B4F-B1F0-04F3AC90FE35
Kernel slide:   0x000000000ea00000
Kernel text base: 0xffffff800ec00000
__HIB text base: 0xffffff800eb00000
System model name: iMac18,3 (Mac-BE088AF8C5EB4FA2)

System uptime in nanoseconds: 12940521583135
last loaded kext at 254203428226: com.apple.filesystems.msdosfs	1.10 (addr 0xffffff7f937f0000, size 69632)
last unloaded kext at 406689276047: com.apple.filesystems.msdosfs	1.10 (addr 0xffffff7f937f0000, size 61440)
loaded kexts:
com.bitgapp.eqMac2Driver	2.0
com.intel.driver.EnergyDriver	3.5.5
at.obdev.nke.LittleSnitch	5201
com.apple.filesystems.smbfs	3.3
com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver	138
com.apple.fileutil	1
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.AGPM	110.23.41
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler	2.7.0d0
com.apple.driver.X86PlatformShim	1.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC	1.70
com.apple.driver.AppleHDA	282.10
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.6.5
com.apple.kext.AMDFramebuffer	2.0.0
com.apple.kext.AMDRadeonX4000	2.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy	3.22.18
com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics	3.22.9
com.apple.driver.AppleHV	1
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	6.0.8f6
com.apple.kext.AMD9500Controller	2.0.0
com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC	2.0.1
com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphics	12.0.0
com.apple.driver.pmtelemetry	1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking	4.0.0
com.apple.driver.eficheck	1
com.apple.iokit.BroadcomBluetooth20703USBTransport	6.0.8f6
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog	1
com.apple.driver.AppleGFXHDA	100.1.23
com.apple.driver.AppleSMCLMU	212
com.apple.driver.AppleThunderboltIP	3.1.2
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.5.7
com.apple.driver.AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer	12.0.0
com.apple.filesystems.hfs.kext	407.200.4
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.BootCache	40
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0
com.apple.AppleSystemPolicy	1.0
com.apple.filesystems.apfs	945.200.129
com.apple.driver.AppleSDXC	1.7.6
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet	10.3.2
com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC	1400.1.1
com.apple.driver.AppleAHCIPort	329.200.2
com.apple.driver.AppleACPIButtons	6.1
com.apple.driver.AppleRTC	2.0
com.apple.driver.AppleSMBIOS	2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC	6.1
com.apple.driver.AppleAPIC	1.7
com.apple.nke.applicationfirewall	190
com.apple.security.TMSafetyNet	8
com.apple.driver.AppleActuatorDriver	2400.15
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	208
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver	2400.15
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport	2400.7
com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver	138
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver	6.0.8f6
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.driver.DspFuncLib	282.10
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	527
com.apple.kext.AMDRadeonX4200HWLibs	1.0
com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWServices	2.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.22.18
com.apple.iokit.IOAVBFamily	700.6
com.apple.plugin.IOgPTPPlugin	700.7
com.apple.driver.AppleSSE	1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily	11
com.apple.AppleGPUWrangler	3.22.9
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily	1.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport	6.0.8f6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport	6.0.8f6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport	6.0.8f6
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	6.0.8f6
com.apple.driver.AppleHDAController	282.10
com.apple.iokit.IOHDAFamily	282.10
com.apple.kext.AMDSupport	2.0.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport	530
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.14d1
com.apple.driver.X86PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	6.0.0d8
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.18d1
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl	3.22.18
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2	400.24
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	530.9
com.apple.iokit.IOSurface	255.1
com.apple.iokit.IOAudioFamily	206.5
com.apple.vecLib.kext	1.2.0
com.apple.driver.usb.networking	5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice	1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub	1.2
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext	1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter	5.5.7
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily	5.5.7
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter	2.1.4
com.apple.driver.AppleHPM	3.3.0
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController	3.0.60
com.apple.driver.AppleIntelLpssDmac	3.0.60
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI	4.7.5
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily	6.8.1
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController	1.1.0
com.apple.iokit.IONVMeFamily	2.1.0
com.apple.iokit.IO80211Family	1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient	1.0.1b8
com.apple.driver.corecapture	1.0.4
com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C	3.0.60
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter	1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily	900.4.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	288
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI	1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	1.2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	2.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily	2.0.0
com.apple.security.quarantine	3
com.apple.security.sandbox	300.0
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImages	493.0.0
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore	28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage	1.0
com.apple.driver.AppleKeyStore	2
com.apple.driver.AppleUSBTDM	456.200.8
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity	1.0.5
com.apple.kext.CoreTrust	1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver	145.200.2
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice	408.200.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	408.200.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily	2.1
com.apple.driver.AppleCredentialManager	1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost	1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon	1.0
com.apple.driver.AppleBusPowerController	1.0
com.apple.driver.AppleSEPManager	1.0.1
com.apple.driver.IOSlaveProcessor	1
com.apple.iokit.IOReportFamily	47
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily	700.7
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.4
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	6.1
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.9
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.pthread	1
com.apple.kec.Libm	1
com.apple.kec.corecrypto	1.0

EOF
Model: iMac18,3, BootROM IM183.0161.B00, 4 processors, Intel Core i7, 4,2 GHz, 40 GB, SMC 2.41f1
Graphics: Radeon Pro 580, Radeon Pro 580, PCIe
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 16 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x859B, 0x435431364734534644383234412E433136464244
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 4 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x80AD, 0x484D413835315336414652364E2D554820202020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 16 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x859B, 0x435431364734534644383234412E433136464844
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 4 GB, DDR4, 2400 MHz, 0x80AD, 0x484D413835315336414652364E2D554820202020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x16F), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.61.1 AirPortDriverBrcmNIC-1305.2)
Bluetooth: Version 6.0.8f6, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
USB Device: USB 3.0 Bus
USB Device: Backup+ Hub
USB Device: NS1068X
USB Device: Backup+ Hub BK
USB Device: Backup+ Hub
USB Device: Backup+ Hub BK
USB Device: SDDR-489
USB Device: Backup+ Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Backup+ Hub
Thunderbolt Bus: iMac, Apple Inc., 37.1


Dakle, ako netko ima ideju što bi moglo uzrokovati KP i kako ga spriječiti, slušam (čitam )! iMac je još pod garancijom, ali je kupljen u MediaMarktu u Austriji pa, ako ne moram, ne bih ga nosio natrag u dućan...

Unaprijed hvala na pomoći
08.02.2019 | 21:20
Morat ćeš pustiti Hard Ware Test da provjeri što mu smeta. Ponovi ga nekoliko puta po gotovo kad ti je Mac vruć, jer očito nešto odlazi kad je masina vruća.
support.apple.com/en-us/HT201257
08.02.2019 | 23:18
Ja bih prvo izvadio tu naknadno ugrađenu memoriju te odspojio svu periferiju, osim miša i tipkovnice. Nakon toga treba vidjeti nekoliko dana kako se ponaša, možda je uzrok i neka aplikacija.
09.02.2019 | 11:12
Ja sam sinoć napisao isto što i Dražen, ali jbg očito nisam uklikao objavu
Mislim da ne može biti aplikacija. Kernel panic izaziva ili neispravan hardver (memorija, u ovom slučaju, je i meni prva sumnjiva) ili loše napisan kext (od tih usb vanjskih điđa)
09.02.2019 | 16:31
HW test je prošao bez greške, a jutros sam isključio sve iz USB-a i za sada se još nije javio KP. Nadam se da nije RAM jer za njega više nemam garanciju

Također sam instalirao update Little Snitcha (njega sam vidio na popisu kextova pa mi je palo na pamet da je možda do njega) i deinstalirao eqMac, koji također ima kext na popisu, a u zadnje vrijeme ga ne koristim.
10.02.2019 | 08:54
Ako i jest memorija, problematičan je, vjerojatno, samo jedan keks.
10.02.2019 | 11:56
Kernel Panic može uzrokovati i problematična USB periferija. Eliminiraj tu mogućnost.
10.02.2019 | 13:03
I ima li šta novo?
10.02.2019 | 18:01
Evo nakon više od 30 sati uptimea (što je rekord od kad je kernel počeo paničariti) s isključenim USB HDD-ima, izgleda da je ili do nekog od njih ili do Little Snitch/eqMac kextova. Pokušati ću u narednih par dana otkriti do čega je točno, ali problem je, čini se, riješen i na moju sreću nije do memorije
 • Stranica:
 • 1

Vikalica™

Zadnja poruka: pred 10 sati, 41 minuta
 • smayoo: Ajde piši u forum, molim te.
 • 23-D: @smayoo... pratim ebay, idem na 2016-2017 s tim da će biti backup toweru i za rad na putovanjima, neće biti u svakodnevnoj upotrebi (zato i idem na polovno). Koji je prosiječni životni vijek baterija?
 • smayoo: @23-D: ovisi o cijeni koju plaćaš i cijeni zamjene baterije. Za ove novije gdje je baterija zalijepljena za kućište - 200-250?
 • cariblanco: pozdrav, da li postoje kakvi ekrani na satovima koji se sami oporavljaju od ogrebotina ?
 • 23-D: Ekipa, koji je prihvatljiv batery cycle count kod kupovine polovnog MBPa?
 • smayoo: Zašto bi to kupovao u RH? Naruči preko interneta.
 • Yonkis: Pozdrav, ima li netko savjet gdje u RH kupiti 3.5mm Audio Charger adapter/splitter? Nešto ovog stila - [link]
 • Tomek: Ima li netko iskustva sa Renewed iphonima sa Amazona? Uzeo bih si jedan SE pa me zanimaju iskustva
 • Soffoklo: Meni slike da pregledati, a ostalo moram downloadati, jbg :-)
 • dpasaric: Evo vam igra za ljeto! :)
 • smayoo: Je. I ništa se ne da pogledati jer je ispucana kvota i pregleda, i downloada... :)
 • Soffoklo: Netko je skupio i stavio na jedno mjesto sav Apple promo od 1970. do danas. :-) [link]
 • zabac: Je, ako ne kalibriraš, onda ti se postotoak bez veze pokazuje.
 • smayoo: Ne radi se o samoj bateriji, nego o algoritmu koji prikazuje koliko je preostalo naboja u bateriji (kalibracija).
 • Yonkis: Žabac, zar nije to dokazano da to ne važi za nove baterije?
 • zabac: @Yonkis, ako se isprazni do 0% i kada se napuni do 100%, tada se posloži % da ispravno prikazuje jer je baterija smanjenog kapaciteta.
 • Daddo: Common misconception? :)
 • Yonkis: [link] Zašto se još uvijek savjetuje zadnji postupak (isprazniti bateriju do 0%)?
 • stefanjos: ja sam koristo prijasnju verziju. ok je slika, ali nije to to
 • mario.zg: Koristi li tko uz OS X monitor Dell U2718Q?
 • Mate22: Pusti to imate film o titi na hrt-u gledajte tog zločinca u ovom izvrsnom dokumentarnom filmiću.
 • drlovric: al nema veze ako krsi pravila, povlacim ponudu....isprike
 • drlovric: covjek ionako dolazi, ne treba meni nista od toga
 • drlovric: kakav crni sverc smayoo.... cinim ljudima uslugu ako neko hoce kupiti mac po US cijenama
 • smayoo: @drlovric, već sam te upozorio više puta da ne koristiš vikalicu za svoje švercerske transakcije
 • VanjusOS: @drlovric - koliko košta
 • drlovric: Jel planirao neko od kolega Jabucara kupovati MBP iz USA? Velike su sanse da mi kolega vojnikza 2 tjedna slijece u ZG, pa mogao bi vam nesto uvezati :)
 • cariblanco: Bitno je da budem sutra u 20.05h, počinje nova serija
 • zabac: cariblanco: je si pred TV-om s HRT1?
 • stefanjos: najlakse i najbezbolnije ti je kupovat itunes gift kartice na ebazu iz drzave koje zelis imati account
 • VanjusOS: napravio sam strani ACC, ali mi traži i stranu bankovnu karticu
 • stefanjos: ja na AUS accountu isto oko 10 godina. doduse imam aus bankovnu karticu, ali sve mi radi.
 • drlovric: Vanja ja sam na US account vise od 10 godina valjda. Gdje si zapeo?
 • VanjusOS: tj. da netko kaže kako je najlakše napraviti strani apple id
 • VanjusOS: htio sam vidjeti vaša iskustva..
 • VanjusOS: da li netko koristi apple tv app na mobu
 • cariblanco: @Daddo, život ima materijalnu i duhovnu stranu....isto kao hardware i software ;)
 • cariblanco: Istina drlovrić,isti klinac kao i Dinamo...ako nema 3-4 Bosanca, oni su za *urac :)
 • Daddo: a od toga što je HR osvojila u nogometu ja imam što? I otkud ti ideja da ja imam išta protiv bosanskih Hrvata? :)
 • drlovric: @Daddo: Sta imas ti protiv bosanskih Hrvata. Da nas nema, nikad nista HR u nogometu osvojila ne bi :D
 • drlovric: Tito pobio 500K Hrvata. Moguce, ne bi znao. Ali znam da ih je vise HDZ raselio u posljednjih 5 godina.
 • cariblanco: evo nove teme pod razno...to je danas i tema u dnevniku
 • cariblanco: Kaj je već gotovo ? Đabe kupio kokice...bude ih dr. Lovrić platio :)
 • Daddo: Žabac ne pretjeruj i nemoj (sve/neke) Bosance brojat ko Hrvate. :D
 • zabac: Napravili bi cestw da Jozef nije pobio preko 500.000 Hrvata.
 • Daddo: Ovako nam komunisti grade mostove a Turci autoceste, za lovu koju ionako nemamo. :)
 • Daddo: Da su nas oslobađali Ameri a ne partizani imali bi AC do Budve u 3 trake a Y bi bio u punom profilu.
 • Daddo: @drlovric, ako čovjeka zanima daj mu moj kontakt, dotični je s mojom prabakom bio bratić. :)
 • Bertone: A kako kad je u petak prvu epizodu o Titu navodno gledalo 800 000, a za slijedeće očekuju i veću gledanost :)
 • drlovric: Ma poslao mi Amer jedan, kaze nisam znao da ste imali takvog bad ass :) Ja ta vremena ne pamtim, ali mi se ovo cini kvaliutetno odradjena biografija.

Za vikanje moraš biti prijavljen.

Prijava

Novo na Jabučnjaku

Teme

Poruke

Novo u Appleu

Anketa

Kupujete li profesionalni Mac?

Čekam novi modularni Mac Pro - 48.5%
Novac nije problem, kupujem iMac Pro - 0.7%
Kupujem Valjak, baš je lijep i tih! - 0%
Kupujem polovni Mac Pro tower - 11.8%
Nadogradit ću postojeći Mac Pro tower - 2.9%
Običan iMac 27" mi je dovoljan za posao - 5.9%
Skromnih sam potreba, Mac mini je zakon! - 7.4%
Radim na terenu, mora biti MacBook Pro - 3.7%
Ne diram ništa, stari Mac služi me odlično - 10.3%
Kupujem PC kantu i prelazim na Windowse! - 8.8%

Ukupno glasova: 136
Anketa je završena dana: 08 Svi 2018 - 12:17
Page Speed 0.65 Seconds

Provided by iJoomla SEO