Video nadzor stambenih građevina
(1 korsinik/a gleda/ju temu) (1) Gost

Video nadzor stambenih građevina


30.09.2020 | 13:46
Obzirom da, kao suvlasnici zgrade, planiramo nabavku i ugradnju video nadzora, unaprijed mi se postavlja nekoliko pitanja koja bi na sastanku suvlasnika trebalo prokomentirati kako bi znali u što se upuštamo.
Stoga molim, ukoliko imate iskustva s time, za nekoliko savjeta.
Netko bi možda rekao neka ti trgovac sve objasni, ali mislim da oni ne bi bili dovoljno objektivni.

Uglavnom riječ je o samoj jednoj zgradi od dvije. Između dvije zgrade je privatni parking samo za potrebe tih dviju zgrada, a podzemnom garažom su međusobno povezane.

Predmetna zgrada ima dva kućna broja, od čega svaki kućni broj ima ulaz s prednje i stražnje strane zgrade. Od ulaznih vanjskih vrata do stubišta/okna dizala je do oko 10 m. Svaki kućni broj ima po jedno dizalo u koje također planiram kameru. Dakle svaki kućni broj bi po mojoj procjeni trebao imati bar 6(7) kamera. Jedna bežična u dizalo, jedna za svaki nasuprotni ulaz(odnosno 2 kom), jedna za prostor između ulaza i stubišta/okna lifta(odnosno 2 kom), po jedna na ulazu iz garaže u zgradu, te jedna za pogled na smetlarnik. Po istom principu i za drugi ulaz, dakle sve skupa 6+6=12(13). Trinaesta bi bila na fasadi i pokrivala bi zajednički smetlarnik.

1. Na koji način se smije baratati snimkama sa video nadzora, obzirom na GDPR, odnosno zaštitu osobnih podataka? Da li se te snimke smiju objaviti na socijalnim mrežama, konkretno na kreiranoj grupi zgrade? Tipa trenutak nemara suvlasnika ili bilo koje druge osobe koja čak i nije iz zgrade?
2. Odabrana ovlaštena osoba za pregled snimaka i korištenje snimke za nemarne suvlasnike, razbojnike(ne nužno provalnike) i sl. kome se smije obratiti sa snimkom, a da pritom u sebe ne dovede u neki pravni spor?
3. Da li je potrebno prijaviti MUPu ugradnju kamera? Neke kamere bi pokrivale i dio javnog nogostupa, javnog parkirališta i javne prometnice, a na drugoj strani zgrade bi zahvaćale privatni parking od naše zgrade i dijelom susjedne.
4. Koji tip kamere uzeti? Analogne, IP ili neke treće? Bitno je da se kvalitetno razaznaju lica. Kamere bi trebale jasno pokrivati udaljenosti do 10 m(recimo trenutak oštećenja površina), a na 15-20 da se razaznaje lice. Sva rasvjeta u zgradi funkcionira po principu senzora na mikrovalove. Dakle senzori su bili takopodešeni da su čak u zajedničkim hodnicima znali registrirati stanare u njegovom stanu , što sam na kraju tražio da se prilagodi pa se sve nanovo podešavalo. Dakle kamere moraju biti takve da ih ne ometaju ti eventualni mkikrovalovi i da dobro reagiraju na iznenadno paljenje rasvjetnih tijela.
5. Da li se orijentirati na određenog proizvođača?
6. Imate li tvrtku sa kojom imate pozitivna iskustva (stručnost, susretljivost, pedantnost, savjeti), po pitanju nabavke, dopreme i ugradnje video nadzora, te na koncu edukacije za korištenje?
7. Da li je nužno razmatrati opciju bežičnog pregledavanja i koliko to poskupljuje priču (druga oprema, trošak operatera za eventualni fiksni ili mobilni podatkovni promet)
8. Koliki iznos se može očekivati za snimač+monitor+12(13) kamera+ožićenje+svi ostali potrebni radovi do faze kada je sustav spreman za korištenje?
9. Sve ostalo što mi nije palo na pamet.
30.09.2020 | 14:54
JOHN kaže:
Obzirom da, kao suvlasnici zgrade, planiramo nabavku i ugradnju video nadzora, unaprijed mi se postavlja nekoliko pitanja koja bi na sastanku suvlasnika trebalo prokomentirati kako bi znali u što se upuštamo.
Stoga molim, ukoliko imate iskustva s time, za nekoliko savjeta.
Netko bi možda rekao neka ti trgovac sve objasni, ali mislim da oni ne bi bili dovoljno objektivni.

Uglavnom riječ je o samoj jednoj zgradi od dvije. Između dvije zgrade je privatni parking samo za potrebe tih dviju zgrada, a podzemnom garažom su međusobno povezane.

Predmetna zgrada ima dva kućna broja, od čega svaki kućni broj ima ulaz s prednje i stražnje strane zgrade. Od ulaznih vanjskih vrata do stubišta/okna dizala je do oko 10 m. Svaki kućni broj ima po jedno dizalo u koje također planiram kameru. Dakle svaki kućni broj bi po mojoj procjeni trebao imati bar 6(7) kamera. Jedna bežična u dizalo, jedna za svaki nasuprotni ulaz(odnosno 2 kom), jedna za prostor između ulaza i stubišta/okna lifta(odnosno 2 kom), po jedna na ulazu iz garaže u zgradu, te jedna za pogled na smetlarnik. Po istom principu i za drugi ulaz, dakle sve skupa 6+6=12(13). Trinaesta bi bila na fasadi i pokrivala bi zajednički smetlarnik.


Najprije ti savjetujem da se, kao korisnik, kloniš projektiranja videonadzora. Tvoje je da projektantu (za tako mali sustav sasvim je primjereno da to bude ujedno i izvoditelj, a to je i zakonito u ovom slučaju jer videonadzor ne podliježe Zakonu o gradnji, nego samo Zakonu o privatnoj zaštiti) kažeš što želiš od videonadzora. Na primjer:

"Želimo vidjeti tko ulazi i izlazi u zgradu, danju i noću, kao pješak, sa/bez pozitivne identifikacije, ili samo s prepoznavanjem poznatih osoba, tko ulazi na parcelu kao vozilo, sa/bez identifikacije vozila (reg. pločice), tko se koristi dizalom, stepenicama, krovom, podrumom..."

I onda prepusti stručnjaku da ti kaže gdje ti treba i kakva ti kamera treba. Ako misliš da takav stručnjak nije dovoljno objektivan, bolje odustani odmah, jer će ti za sve tvoje "projektantske" pogreške na kraju biti kriv - tko?

Ovo nije mjesto za ući u detalje, skrećem ti pažnju samo na jedno - kamera u kabini lifta sigurno nije bežična i neće dobro raditi ako bude bežična. Do kabine lifta se spušta iz strojarnice tzv. "viseći" kabel kojeg dobavlja i postavlja serviser lifta. Instalater videonadzora koji se ponudi da to sam rješava treba biti izbačen iz zgrade na vrhu cipele jer oko lifta smije čačkati samo ovlašteni serviser za liftove.


1. Na koji način se smije baratati snimkama sa video nadzora, obzirom na GDPR, odnosno zaštitu osobnih podataka? Da li se te snimke smiju objaviti na socijalnim mrežama, konkretno na kreiranoj grupi zgrade? Tipa trenutak nemara suvlasnika ili bilo koje druge osobe koja čak i nije iz zgrade?


Na privatnom posjedu snimkama videonadzora smije raspolagati vlasnik i licencirana osoba koju je vlasnik ovlastio. Ako je više vlasnika, svi imaju jednako pravo pristupa i raspolaganja videonadzornim snimkama.

Na javnoj površini postavljati i koristiti videonadzor smije samo lokalna i regionalna samouprava i to uz prethodnu suglasnost MUP-a, temeljem izrađene dokumentacije. Izuzetak su parkirališta, dječja igrališta i sl. gdje smije i koncesionar.

2. Odabrana ovlaštena osoba za pregled snimaka i korištenje snimke za nemarne suvlasnike, razbojnike(ne nužno provalnike) i sl. kome se smije obratiti sa snimkom, a da pritom u sebe ne dovede u neki pravni spor?


Nisam razumio pitanje. Što je "odabrana ovlaštena osoba"? Što znači "kome se smije obratiti sa snimkom"?

Videozapis se smije izuzimati (snimiti na prijenosnu memoriju i dati nekom) isključivo vlasnicima i policiji. Videozapis kojeg preuzme vlasnik se opet ne smije objavljivati u medijima, niti išta slično.

Policija ima pravo tražiti videozapis i za vlastite potrebe (npr. ako se nešto dogodilo u blizini što nema veze sa zgradom), a vlasnik je dužan taj videozapis dati, i ne samo to, nego također i održavati videonadzor ispravnim i funkcionalnim.


3. Da li je potrebno prijaviti MUPu ugradnju kamera?


Da, naravno. Potrebno je izraditi zakonom (o privatnoj zaštiti) propisanu dokumentaciju (tehničku i adminsitrativnu) koju izrađuje licencirana firma i licencirana fizička osoba. Vlasnik je dužan imati i čuvati tu dokumentaciju te je predočiti inspektoru privatne zaštite u slučaju inspekcijskog nadzora.

Neke kamere bi pokrivale i dio javnog nogostupa, javnog parkirališta i javne prometnice,


Apsolutno ne. Smije se snimati perimetar objekta te u kadru perimetra određni USKI pojas javne površine neposredno uz perimetar. ZAhvaćanje kadrom u javnu površinu je, zapravo, i kazneno djelo (osim što je prekršaj).

a na drugoj strani zgrade bi zahvaćale privatni parking od naše zgrade i dijelom susjedne.


Sve bolje od boljeg. Kako bi ti volio da tvoj susjed postavi kameru koja snima dio tvog dvorišta, npr. gdje ti se djeca igraju?

4. Koji tip kamere uzeti? Analogne,


A gdje bi ti još kupio analogne kamere? U antikvarijatu u Kabulu?

IP ili neke treće?


Koje treće?

IP kamere su trenutno mainstream tehnologija. Nema bitne uštede na tome da se kupuju jeftinije (i nema baš više jeftinijih), niti koristi od toga da se kupuju neke "specijalne" (npr. digitalne kamere s propagacijom signala putem koaksijalnog kabela).

Bitno je da se kvalitetno razaznaju lica. Kamere bi trebale jasno pokrivati udaljenosti do 10 m(recimo trenutak oštećenja površina), a na 15-20 da se razaznaje lice.


To nije pitanje (samo) tipa odabrane kamere, nego prvenstveno orijentacije kadra, pozicije (visine) kamere i osvjetljenja.

Međutim, zahtjev ti je opet nejasan. Da se na 15-20 m razaznaje lice, a na 10 - što? Što ti znači "razaznaje lice"? Želiš li prepoznati osobu koja ti je već poznata ili imati pozitivnu identifikaciju koja se priznaje kao dokaz na sudu (vjerojatno ne, jer je to preteško i preskupo postići za rizik kakav se tipično javlja u stambenoj zgradi)?

Dakle kamere moraju biti takve da ih ne ometaju ti eventualni mkikrovalovi i da dobro reagiraju na iznenadno paljenje rasvjetnih tijela.


Tu opet nije primarno stvar odabira kamere, nego mjesta montaže, kadra i podešenja.

5. Da li se orijentirati na određenog proizvođača?


Ne. Orijentirati se na ozbiljnog izvoditelja/projektanta.

6. Imate li tvrtku sa kojom imate pozitivna iskustva (stručnost, susretljivost, pedantnost, savjeti), po pitanju nabavke, dopreme i ugradnje video nadzora, te na koncu edukacije za korištenje?


U kojem dijelu Zagreba? Za tako male sustave postoje specijalizirane firme (koje ne rade velike sustave) koje su jako teritorijalno orijentirane.

7. Da li je nužno razmatrati opciju bežičnog pregledavanja i koliko to poskupljuje priču (druga oprema, trošak operatera za eventualni fiksni ili mobilni podatkovni promet)


Što znači "bežično" pregledavanje? S mobitela? Svaki normalan videonadzor danas ionako to nudi kao primarni način korištenja.

8. Koliki iznos se može očekivati za snimač+monitor+12(13) kamera+ožićenje+svi ostali potrebni radovi do faze kada je sustav spreman za korištenje?


Cijena uvelike ovisi o količini instalaterskih radova (razvlačenja kabela) i tome koliko investitor picajzlira na estetici (nadžbukne kanalice ili štemanje i sanacija zidova...

Moj je "rule of thumb" broj kamera puta 100 EUR (za kompletnu "ključ u ruke" cijenu), ako nema posebno teških noćnih zahtjeva (koji traže ozbiljnije i skuplje posebne infracrvene iluminatore) ili duljine kabela preko 100 m (koji zahtijeva optiku).

Ovisno o prtljanciji oko kabliranja, to može biti i dvostruko skuplje (ne zbog izvoditelja, nego zbog investitora i njegovih posebnih zahtjeva).

9. Sve ostalo što mi nije palo na pamet.


Uglavnom ti nisu pale na pamet (jesu donekle, vidim, ali nisi do kraja svjestan) pravne implikacije i odgovornost koju snosi osoba koja ima pristup snimkama.

Ne zaboravi, AUDIO nadzor NIJE dozvoljen!

Kamere trebaju biti tzv. antivandal izvedbe (dakle skuplje) jer su uglavnom prenisko montirane da bi bile izvan dosega bejzbol palice, pajsera i sl. alatki.
30.09.2020 | 18:08
Uz sve ono što ti je smayoo napisao ja bih dodao čisto matematiku, jer sam nedavno kod svog poslodavca bio uključen u projekt nadogradnje LAN mreže, a ranije i u projekt videonadzora na jednoj od lokacija.


Oprema:

pasiva:
strukturno kabliranje ti je po priključnom mjestu cca 100 EUR, uključuje sav materijal i rad, mjerenja i izradu dokumentacije prema unaprijed definiranom projektu od strane ovlaštene osobe, tebi treba utičnica 2xbroj kamera (redundancija se projektira pod obavezno u sustavima tehničke zaštite!), dakle minimalno 24 plus još bar 20-30% "rezerve" kad već nabacuješ parice na panel, dakle to ti je 32 kom. 3200 EUR
ormar s panelom za bakar cca 1000 EUR

aktiva:
UPS bez kojeg ti nitko neće ni pomišljati graditi takav sustav je 1000 EUR
PoE L2/L3 switch 24 portni, trebaš 2 komada (i opet - redundancija) - 1500 EUR kom minimum, dakle 3000 EUR
NVR snimač - 1000 EUR
PC kojim upravljaš sustavom videonadzora s pripadajućom aplikacijom i potrebnim licencama - 2000 EUR

kamere traženih specifikacija - cca 500-800+ EUR komad, puno više ako imaju IR i grijače, ako su PTZ i imaju mod praćenja/detekcije lica. Recimo da si na 700 EUR komad x 13 kom to ti je 9000 EUR.

A to sve skupa ne uključuje trošak izrade projektne dokumentacije kojom se specificira tip i vrsta kamera te područja pokrivanja i procjena rizika. Projektant je ujedno i zakonski odgovorna osoba koja može i mora natjerati izvođača radova da se drži projekta i propisanih normi. To je još minimum 1000-1500 EUR.

Takav sustav treba i održavati, pa računaj na godišnji servis UPS uređaja i godišnje čišćenje kamera i provjeru pozicija. To ti je još 1000 EUR godišnje.


Imate li kao stanari višak tu količinu novca?

Ako je i nađete, zakonski morate imati ovlaštenu osobu za obradu podataka, voditelja zbirke podataka, službenika za zaštitu podataka, a svi ti ljudi neće tu odgovornost preuzeti pro bono.

U konačnici, razmisli i o varijanti mjesečnog najma, gdje je oprema od strane pružatelja usluge, o podacima,održavanju i zakonskoj usklađenosti brine netko drugi, a tvoje je samo da dobivaš izvještaje prema kriterijima koje si definirao.
30.09.2020 | 18:31
Lajk za temu.

Ako je i nađete, zakonski morate imati ovlaštenu osobu za obradu podataka, voditelja zbirke podataka, službenika za zaštitu podataka, a svi ti ljudi neće tu odgovornost preuzeti pro bono.


Razlikuje li se procedura kod kuća? Može li vlasnik ili ukućanin biti nešto od navedenog?
30.09.2020 | 19:15
@kupus: Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)

članak 25-29 se odnose na stambene zgrade. Kuća je isto stambena zgrada? (Nisam pravnik, zato upitnik)

Agencija za zaštitu osobnih podataka je jedino ovlašteno tijelo i regulator za navedeno. Ona tumači da li je podatak koji obrađuješ - "osobni podatak".

U svakom slučaju, živo me zanimaju iskustva drugih obzirom da se moj poslodavac trenutno bavi tematikom i sa pravne i sa tehničke strane.

Krajnjem korisniku je daleko najmanja gnjavaža i trošak brigu oko svega plaćati u mjesečnim ratama nekoj trećoj strani.... osim u slučaju da isto predstavlja sigurnosni ili nekakav drugi rizik po korisnika.
30.09.2020 | 19:32
Videonadzor kao takav se ne smatra prikupljanjem osobnih podataka, ako nema naprednih funkcija kao što su prepoznavanje lica, prepoznavanje registarskih tablica, itd.

Standard računalne mreže kojeg Daddo opisuje je teški overkill za ovakav tip objekta, razinu rizika i funkcionalnu specifikaciju. Da pričamo o nekom javnom objektu, poslovnoj ili trgovačkoj zgradi, ili nečem sličnom, svakako se slažem.

Za taj broj kamera najskuplji element u sustavu je zapravo PoE switch od 16 portova, onda snimač (zapravo je to NAS s namjenskim komadom softvera kojem se pristupa kroz web interface). Kamere koje zadovoljavaju potrebe (ako su postavljene kako treba, a ne tako da "jedna kamera s ovog mjesta vidi svemir" i ne tako da se montira gdje je majstoru zgodnije ili tako da "ne bude ružno" i sl.) su već ispod 60 EUR po kom...

Redundancija u priključcima nema smisla ako se sustav nije izveo podžbukno, tokom izgradnje zgrade. Sad će se ionako polagati nadžbukno, PVC kanalicama. U stvarnim životnim uvjetima, ako izvođač nije totalni papak i fušer, iskustvo kaže da se problem javlja na pasivnoj infrastrukturi u 0,1% slučajeva, a i onda unutar jamstvenog roka. E, sad, ako instalaciju izvodi susjedov mali "koji se ful u to kuži, gledao sam ga ja kad je postavljao lampice za Božić", naravno, sve je moguće, ali onda ti je badava i redundantna priključnica...
01.10.2020 | 07:47
@smayoo: Jesi spreman “stat na crtu” AZOP-u s tom izjavom o videonadzoru i osobnim podacima?

Pitam iz razloga jer je ekipa iz HUP-a (hrvatska udruga poslodavaca) na seminaru o GDPR-u nakon uvođenja zakona i primjene Uredbe predstavila mišljenje AZOP-a u kojem se čak i adresa s kućnim brojem neke zgrade sa XY stanara smatra osobnim podatkom.

U zahtjevima sustava koje je John naveo jasno stoji metraža na kojoj lice mora biti vidljivo plus posebni svjetlosni uvjeti. Kamera za 60 EUR koja to može? Teško. No ovo nije natjecanje “tko ima većeg” i tko je u pravu. Nastojimo biti korisni i dovoljno općeniti.

Najbrži put do zakonom usklađenog videonadzora je:

1. Dokumentacija s funkcionalnim opisom sustava i tehničkom specifikacijom opreme i standarda koje ista mora zadovoljavati, s jasno definiranim perimetrom, načinom i vrstom pohrane zapisa, vremenu čuvanja i načinu pristupa zapisima. Tu dokumentaciju izrađuje projektant kao ovlaštena osoba i za nju odgovara.
2. Angažman stručnog nadzora (i opet ovlaštenog) koji će štititi interes Naručitelja i koji će jamčiti da je sustav tehnički i funkcionalno izveden prema dokumentaciji iz točke 1.
3. Pronalazak izvođača koji će sustav implementirati. On jamči za opremu i ispravnost sustava u nekom zakonskom roku.

2 i 3 mogu pod istu točku za manje projekte ali i dalje taj iz točke 3 na sebe preuzima svu odgovornost iz 2 i mora imati ovlaštene osobe za obje točke.
01.10.2020 | 08:55
Daddo kaže:
@smayoo: Jesi spreman “stat na crtu” AZOP-u s tom izjavom o videonadzoru i osobnim podacima?


Da.

U zahtjevima sustava koje je John naveo jasno stoji metraža na kojoj lice mora biti vidljivo plus posebni svjetlosni uvjeti. Kamera za 60 EUR koja to može? Teško.


U nekim manje zahtjevnim prostorima može i ona od 30 EUR. Ovisi puno više o mjestu montaže, kadru i funkcionalnom zahtjevu. Ako je taj zahtjev nerazumno previsok, onda ni ona od 1500 EUR nije dovoljno dobra. Ja ovdje, međutim, govorim o tipičnim rješenjima u stambenim zgradama.

Najbrži put do zakonom usklađenog videonadzora je:

1. Dokumentacija s funkcionalnim opisom sustava i tehničkom specifikacijom opreme i standarda koje ista mora zadovoljavati, s jasno definiranim perimetrom, načinom i vrstom pohrane zapisa, vremenu čuvanja i načinu pristupa zapisima. Tu dokumentaciju izrađuje projektant kao ovlaštena osoba i za nju odgovara.


Napominjem da za sustav ove veličine i razine ugroze ovlaštenje nije potrebno od inženjerske komore, nego samo od MUP-a.

2. Angažman stručnog nadzora (i opet ovlaštenog) koji će štititi interes Naručitelja i koji će jamčiti da je sustav tehnički i funkcionalno izveden prema dokumentaciji iz točke 1.


Premali i prejeftin sustav da bi podnio trošak stručnog nadzora. Zakon (o privatnoj zaštiti), odnosno Pravilnik o tehničkoj zaštiti ne postavlja obavezu nadzora za sustav ove veličine i razine ugroze.

3. Pronalazak izvođača koji će sustav implementirati. On jamči za opremu i ispravnost sustava u nekom zakonskom roku.

2 i 3 mogu pod istu točku za manje projekte ali i dalje taj iz točke 3 na sebe preuzima svu odgovornost iz 2 i mora imati ovlaštene osobe za obje točke.


2 i 3 sigurno ne mogu pod istu točku, to je izravni sukob interesa. 1 i 3 mogu pod istu točku, a za sustav ove veličine i razine ugroze to obično tako i jest.
01.10.2020 | 10:34
JOHN, zar imate tolikih problema u i oko zgrade da je potreban videonadzor? Nikada nisam živio u stanu, pa osim što posjetim sestrinu obitelj u zapadnom dijelu Zagreba (novosagrađeni kvart na mjestu bivše tvornice RIS kod Psihijatrijske bolnice Vrapče), ne znam za nikakve probleme koje ona tamo ima. Nisam znao da smo postali "opasan" grad/država (u slučaju da se ovo dešava i u ostalim većim gradovima tipa Splita, Rijeke...)
01.10.2020 | 11:01
Ljudi po stambenim zgradama obično pribjegavaju videonadzoru zbog trivijalnih razloga - pišanje po kućnim vežama i liftovima, grafiti i slične gluposti. Vrlo rijetko ima ozbiljnog kriminala.
01.10.2020 | 13:20
Pa dobro. I ja bi popi*dio da mi se to dešava u zgradi u kojoj živim. Šta jest jest.
01.10.2020 | 13:36
@ Kloba - sestra ti živi u mom bivšem kvartu, sjećam se kad su rušili posrnuli "Ris" i gradili to naselje. Vrlo kvalitetna i planirana gradnja, i nadasve kvalitetni stanovi od "Nivogradnje". Svaki stan ima videofon (umjesto parlafona) i u haustoru nema istaknutih prezimena, već brojevi stanova.

Usput, meni bi za kuću trebala nekakva kamerica, čisto da imam nadzor na dio dvorišta gdje držimo drva za ogrijev. Mislim da susjed potajni uzima kad mu zatreba.
01.10.2020 | 14:21
drpongra kaže:

Usput, meni bi za kuću trebala nekakva kamerica, čisto da imam nadzor na dio dvorišta gdje držimo drva za ogrijev. Mislim da susjed potajni uzima kad mu zatreba.


Rješenje tvog problema nije video-nadzor nego dobro ograđeno dvorište i dvije ženke rottweilera, imao sam taj set up dok sam živio u kući sa starcima i svako može ući u dvorište, ali nitko ne može izaći dok ne autoriziraš izlazak
01.10.2020 | 15:08
drpongra kaže:
@ Kloba - sestra ti živi u mom bivšem kvartu, sjećam se kad su rušili posrnuli "Ris" i gradili to naselje. Vrlo kvalitetna i planirana gradnja, i nadasve kvalitetni stanovi od "Nivogradnje". Svaki stan ima videofon (umjesto parlafona) i u haustoru nema istaknutih prezimena, već brojevi stanova.

Usput, meni bi za kuću trebala nekakva kamerica, čisto da imam nadzor na dio dvorišta gdje držimo drva za ogrijev. Mislim da susjed potajni uzima kad mu zatreba.

Mali je ovaj svijet.
Prvo su kupili stan u drugoj zgradi (kada ideš u kvart iz smjera Bologne) s lijeve zgrade na petom katu, mali stančić od 42 m2 (od kojih su 2 kvadrata otpadala na onaj balkončić), no lani su se dogovorili sa tipom u predzadnjoj zgradi s lijeve strane od Bologne da mu daju svoj stan i nadoplate keš lovu (šogor je imao nešto ušteđevine, nešto je prodao nekretnina i njiva u okolici Koprivnice) za stan na šestom katu na samom uglu zgrade prema ludari, koji ima 65 m2 - jer su dobili blizance još 2011. godine (manji stan su kupili 2008. kada se završila gradnja, čak i ranije) i počelo im je faliti prostora. Sada imaju stvarno veliki stan u odnosu na prošli, kupaonu s WC-om, zasebni WC, terasu s pogledom na zelenilo i onaj novi dio, veliku dnevnu sobu i blagavaonu, kuhinju identične veličine one u manjem stanu, spavaću sobu za sebe i sobu (za učenje i spavanje) za klince.
Što je najbolje, šogor je to sredio tako da je prebacio kredit sa manjeg stana na veći, rata i rok otplate ostali su im isti - a razliku je doplatio u kešu.
Ma odigrali su super. Namještaj su napravili po mjeri i stan izgleda veći namješten nego kada je bio prazan.
Još je ovaj stan bio neuseljen 10 godina (vlasnik živi u stanu iznad, na zadnjem katu - radio u Njemačkoj) pa ima pošteno osušene parkete, dok su u starom stanu oni ušli odmah i lak od parketa je prepun sitnih rupica jer se nije pošteno sušio par tjedana, već su kupci odmah počeli useljavati.
Ali gradnja je stvarno na nivou. Šogor radi u Strabagu, pa se raspitivao tada i ovo je bila najbolja prilika u zapadnom dijelu grada.
A što se sranja tiče, vidim da ova zgrada toliko nije, ali ona prijašnja je baš uništena (dizalo, zidovi izgrebani i išarani od klinaca natpisima tipa BBB, Marko + Ivana i takve idiotarije), dok je navodno najveći problem tog kvarta droga. Neki tip se predozirao u stanu, počeo se raspadati kako je živio sam dok susjedi od smrada više nisu mogli podnjeti prolazak kraj ulaznih vrata stana od tipa pa su povali muriju koja je imala šta za vidjet.
01.10.2020 | 20:12
Ja sam u svojoj zgradi nedavno uvodio videonadzor i mogu ti otprilike reći kaj je to bilo kod nas.
Sve je izvela firma koja ima ovlaštenje, kako je već i sugerirano prije, koja je uz samu izvedbu riješila i potrebnu dokumentaciju čiji primjerak ima kod sebe predstavnik suvlasnika.
Zgrada je podrum, prizemlje i 8 katova, stavljana je po jedna kamera koja pokriva ulaz i stražnju stranu zgrade s time da se ne snima javna površina (lovi možda 1 metar zelene površine uz zgradu), kamera u lift i po dvije kamere na svaku etažu da pokrivaju hodnike.
Ukupno 22 kamere, snimač sa dva 4TB diska, kompletno nadžbukno kabliranje kroz kanalice, sve zajedno je bilo cca 26000 kn.
Što se tiče osobe odgovorne za pregledavanje snimaka, naveden je predstavnik suvlasnika i to je navedeno na onim naljepnicama koje se lijepe na ulazu u perimetar snimanja kao obavijest da je prostor pod video nadzorom.
02.10.2020 | 14:31
Uglavnom, postoji želja dobrog dijela stanara za ugradnjom video nadzora. Ja nisam generalno za ugradnju. Daje osjećaj sigurnosti, ali ne vjerujem u neku preveliku korist.
Obzirom da sam se prihvatio posla predstavnika, imam obavezu prikupiti ponude. Nisam stručnjak(projektant niti izvođač) za video nadzor, niti to pokušavam biti. Pokušao samo dočarati količinu kamera i što se od njih na neki način očekuje. Dakle, sigurno ne dolazi u obzir ugradnja kamera, a da se pritom na snimci ne razlikuje je li riječ od 20 godišnjaku ili 50 godišnjaku. Dakle, da se recimo razaznaje natpis na leđima dostavljača, osobe iz zgrade, da li netko šara po liftu, zidovima i sl.
Položaj, tip i sl. naravno da će odlučiti onaj koji ugrađuje jer zna mogućnosti onoga što nudi/postavlja. Pokušavam samo dobiti korisne savjete od vas, kao eventualnu podlogu za razgovor, kako bi brže došli do konačnog cilja. Recimo, smatram da je koristan savjet vezano za ožičenje kamera u oknu dizala. Vrlo lako bi mi mogao netko podvaliti u nekoj bežičnoj varijanti i ja bi to objeručke prihvatio, a za godinu dvije bi ga kleo. Podatak o optici je također koristan, vodit ću brigu i o tome.
Prvenstveno želim ljudima na sastanku objasniti što se sa snimkama može, a što se ne može. Što smijemo snimati, a što ne. Ljudima to stvara određenu dozu sigurnosti. Ako žele video nadzor, platit ćemo ga. Tko sam ja da im branim. Osobno sam mišljenja da ako netko želi provaliti u stan ili ukrasti bicikl iz hodnika, to će učini bilo kamera ili ne.

Po meni, jedino što može omesti provalnika je zvučna uzbuna ili paljenje neke motion kamere u samom stanu, koja će recimo alarmirati korisnika na mobitel preko recimo kućne wifi mreže. Pozoveš brzo policiju, uzbuniš recimo susjede itd.... Al da će spriječiti provalu u stan, to sigurno neće. Ali se recimo u tom slučaju može brzo uloviti provalnika i vratiti ukradene stvari.

Također treba suvlasnicima obrazložiti da li je uopće opravdano uzimati kamere kojima se npr. opremaju objekti kao što je SOA... ? Ako netko baš to želi, mora biti svjestan i troška.

Ono što mi je najbitnije od svega je naravno odgovornost onoga koji time upravlja, pa sam to i stavio pod prvu točku. Isto tako kao predstavnik nisam za to da kamerama, odnosno upravljanju i pregledavanju, može pristupiti svaki suvlasnik. Ako to tako bude, odmah se ograđujem od bilo kakve svoje odgovornosti za korištenje i održavanje. Pristao bi samo uz uvjet da sam ja prisutan prilikom pristupanja upravljačkom dijelu i pregledavanju snimke. Da recimo snimke nisam dužan dati bilo kojem suvlasniku, kako se god nekome sjeti, nego samo po nalogu recimo policije ili sudskog naloga.
Danas svatko otvara firme i bavi se svim i svačim. Pa recimo, da li tvrtka, koja se bavi nabavom i ugradnjom, mora imati određena ovlaštenja i tko ih ovlašćuje za to. Dakle, odmah u samom startu prekidam bilo kakvu komunikaciju s tvrtkom koja za to nema potrebna ovlaštenja.

Neznam dali sam sada bio jasniji.....uglavnom dijelim isto mišljenje da u zgradi neće biti ozbiljnog kriminala, a ako i bude čisto sumnjam da će biti od koristi. Može recimo do neke mjere odvratiti. Uglavnom je razlog oštećenje imovine. Nova je zgrada, traju useljenja, ima gomile smeća, možda nemarnih podstanara, ali uglavnom dostavljači i majstori su ti koje boli ona stvar bude li razvalio zid/stolariju/staklo/ploćice zapišao stubište i sl.

Riječ je o zapadnom dijelu Zagreba, pa tražim preporuke tvrtki koje se time bave. I još koji koristan savjet.
02.10.2020 | 14:43
Kloba kaže:
JOHN, zar imate tolikih problema u i oko zgrade da je potreban videonadzor? Nikada nisam živio u stanu, pa osim što posjetim sestrinu obitelj u zapadnom dijelu Zagreba (novosagrađeni kvart na mjestu bivše tvornice RIS kod Psihijatrijske bolnice Vrapče), ne znam za nikakve probleme koje ona tamo ima. Nisam znao da smo postali "opasan" grad/država (u slučaju da se ovo dešava i u ostalim većim gradovima tipa Splita, Rijeke...)


Nemamo kriminala. Imamo par potencijalnih osoba, koje se u nekoliko navrata pojavljuju u zgradi kao dostavljači hrane s krivom adresom dostave. Ljudi osjećaju nelagodu itd. Pa onda nemarni stanari itd.
02.10.2020 | 18:46
Na zapadu Zagreba imaš tvrtku koja je u stanju to izvesti legalno. Pod legalno mislim da imaju sva potrebna ovlaštenja za izvođenje projekta.
Svejedno moraš proći obuku i imenovati ovlaštenu osobu (a to ćeš kao predstavnik suvlasnika 110% biti ti) i ukalkulirati prostoriju koja trenutno vrlo vjerojatno ne postoji a u kojoj ćeš osigurati kontrolu pristupa sustavu i evidenciju pristupa sadržaju. Kako je cijeli sustav smješten kod tebe - ti si dužan osigurati ispravnost i odgovoran si za njega.

Najmanju odgovornost imaš ako iznajmiš gotovo rješenje u oblaku gdje je sve osim kamera i mrežnog ormara nalazi u nekom podatkovnom centru pružatelja usluge (HT ti primjerice nudi takvo rješenje). Mjesečni trošak je u odnosu na inicijalno ulaganje puno manji, održavanje je na trošak pružatelja usluge, ti samo po nekom incidentu zatražiš pisanim putem pregled zapisa.

Dodatno, razmisli o situaciji u kojoj sad imaš pola zgrade popunjeno stanarima... ili cijelu, svejedno... i složite se da idete u investiciju i izvedete projekt za X novaca. U nekom trenutku za N godina netko od stanara proda svoj stan... ili odseli... ili kaže - ja sad to više ne bi... i gdje si onda? Sustav tehničke zaštite se projektira prema namjeni i za specifičnu lokaciju. Nije da ćeš ga demontirati (ok kamere i snimač možeš, ožičenje ne) i prodati nekom.

Dobro sastavljen kućni red, zaključavanje vrata iza nekog doba, video portafon plus unajmljena kupolasta kamera na ulazu koja pokriva i perimetar je daleko jeftinije rješenje od kompletne investicije. Ako te baš toliko žulja i trebaš "načičkat" kamere po prostoru...dodatno kupi lažne da odvratiš one manje hrabre.
02.10.2020 | 19:04
Imamo dvoljan broj prostorija u zgradi koje mogu poslužiti za smještaj opreme. O najmu ću promislit, ali mislim da bi moglo u konačnici ispasti skuplje. Imali smo nekih situacija u zgradi i suvlasnici žele kamere em zbog toga em zbog trendova itd.. Zgrada je nova i žele sve što imaju drugi! A ja želim da su svi svjesni svega.
02.10.2020 | 21:10
Daddo kaže:


Dodatno, razmisli o situaciji u kojoj sad imaš pola zgrade popunjeno stanarima... ili cijelu, svejedno... i složite se da idete u investiciju i izvedete projekt za X novaca. U nekom trenutku za N godina netko od stanara proda svoj stan... ili odseli... ili kaže - ja sad to više ne bi... i gdje si onda? Sustav tehničke zaštite se projektira prema namjeni i za specifičnu lokaciju. Nije da ćeš ga demontirati (ok kamere i snimač možeš, ožičenje ne) i prodati nekom.


Kaj održavanje video nadzora stambene zgrade (ukoliko postoji ili se naknadno instalira) ne ide kao i održavanje liftova ili čistačica kroz pričuvu?
 • Stranica:
 • 1

Vikalica™

Zadnja poruka: pred 1 sat, 28 minuta
 • JOHN: Ne znam gdje tražiti. Probat ću još jedan iz sancta domenice. Original Samsung.
 • JOHN: U odnosu na original je bio nešto tanji
 • smayoo: Prije bih rekao da je neispravan taj konkretni kabel, nego da svaki takav ne valja. Traži neki deblji, jer taj ima zaštitni ekran protiv smetnji.
 • JOHN: Danas sam ga vratio i tražim alternativu
 • JOHN: Ovaj koji sam kupio ne radi [link]
 • JOHN: Imam prenosivi SSD Samsung T5 koji ima USB-C konektor i vrlo kratki USB-C M-M kabel. Neki dan sam iskeširao 140kn za kabel dužine 1m i ne prepoznaje ssd. A s original kabelom uredno radi. Koji kabel kupiti a da cijela priča funkcionira?
 • Parangal1307: Isto optika A1 ,Big Sur ,Iphone mejeri brzinu do 295 mgb , MBP 2019 16 inh šteka nakon instalacije
 • ping: Kod mene ne. Big Sur, A1 optika.
 • Parangal1307: nakon instalacije Big Sur ,problem sa brzinom interneta ,ima li netko slično ili neka saznanja ?
 • ZeljkoB: [link]
 • ZeljkoB: Koristi li tko
 • Borostef: Jedino su to trebali javno i reći :)
 • Borostef: A Apple je da to izbjegne odlučio rađe malo usporiti telefone kod kojih je baterija slabija kod izvršavanja takvih zadataka
 • Borostef: To je dio cijele te priče - skandala... Kad iphoneu baterija padne ispod nekog postotka neki zahtjevniji zadatak može srušiti sistem jer tel nema otkud povući dovoljno energije
 • Borostef: [link]
 • Air: Odakle ta tvrdnja da će se telefon srušiti ako mu je oslabila baterija?
 • Borostef: Umjesto da se telefon sruši kod zahtjevnijih zadataka nakon što mu oslabi baterija, oni su odlučili da će se malo usporiti.
 • Borostef: Stvarno nemam neku potrebu braniti Apple ali ako je to najgora prevara koju su napravili i nije baš neka.
 • Air: Ali poanta Applove namjere i djela prevariti svoje korisnik / kupce ostaje :(
 • Air: i nepismeno i štošta drugo..
 • Air: Što kod njih nije tendenciozno napisano :)
 • smayoo: Istina je, naravno. Ali ne možeš reći da nije tendenciozno napisano
 • Air: Kakve ima veze što je 24sata za ovakvu vijest? Misliš da je neistina?
 • Bertone: Ne samo da su se ubili, nego uz vjerojatno dobru maržu za sebe čiste EU skladišta od modela kojeg tamo vjerojatno više nitko ne kupuje.
 • Djuro genijalac: [link]
 • Djuro genijalac: Ubili se od Crnog petka...
 • Borisone: 24sata :-)
 • Air: Za one koij još vjeruju u dobre namjere Apple-a [link]
 • smayoo: Inače, MN jest, naravno, Bosanac (u najboljem smislu te riječi :) ), ali gimnaziju je završio u Rijeci. :)
 • smayoo: Meni je ipak bio najjači u "Letu iznad kukavičjeg gnijezda" u Gavelli (davne neke 1992. ili 3. ne sjećam se više), i kao Leone Glembay, naravno, u Vrdoljakovom filmu
 • Kloba: Rak. Koliko god mi ga je žao, neka se što manje mučio ako je već tako morao otići. Osobno mi je bio najdraži kao osnivač Hajduka u Malom Mistu. Niti jedn Bosanac tako dobro Spliću odglumio nije.
 • smayoo: RIP :(
 • Bertone: Otišao Mustafa Nadarević :(
 • smayoo: Svaka sličnost sa stvarnim događajima je slučajna. :)
 • Bertone: Ma daj, jel ti to o Covidu? :D
 • smayoo: Johnny Mnemonic na Doma TV. Dugo nisam gledao. Radnja se događa 2021. :)
 • Djuro genijalac: [link]
 • Djuro genijalac: Piši samo :-)
 • smayoo: Oho... ovo si moram zapisati... :)
 • Djuro genijalac: Ako si na putu pa prolalaziš kroz Karlovac, preporučam Behara. Ćevapi su famozni, a somun je vjerojatno najbolji na svijetu
 • smayoo: Ništa nova od tada, nažalost. :)
 • arhitekt: Smayoo :) mislim da je bilo prije po godine :-) al sad trazim nove kandidate :-)
 • smayoo: nisi li to isto pitao nedavno? :)
 • arhitekt: di su dobri čevapi tu u Rijeci? :)
 • Daddo: Smayoo bi ti rekao - piši u forum. Cloudflare možda nije tvoja krivica.
 • Borostef: Ako mi još jednom izbaci da tražim vlakove, autobuse ili slično ubit ću nekog :)
 • Borostef: jel netko zna kako se riješiti onog cloudflarea koji mi uporno iskače na nekim websiteovima? Riječ je o Macu i svim browserima. Promijenio sam DNS u google, restartao router, ispraznio cache ali i dalje gnjavi
 • smayoo: Ovisno o tome koliko je star MBP, preko te veze hoće ili neće prenijeti i zvuk. 2008 neće, 2012 hoće, na primjer
 • smayoo: Može, trebaš MDP na HDMI adapter
 • grof: Joooj, pa ovo je još živo! :)) Pozdrav starima i novima, a usput pitanje - Da li se Macbook Pro 15 može preko minidisplay porta spojiti na hdmi na android tv-u? Pa da se igram Xcom na velikom ekranu? :D

Za vikanje moraš biti prijavljen.

Prijava

Prisutni jabučari

Novo na Jabučnjaku

Teme

Poruke

Komentari

Novo u Appleu

Anketa

Kupujete li profesionalni Mac?

Čekam novi modularni Mac Pro - 48.5%
Novac nije problem, kupujem iMac Pro - 0.7%
Kupujem Valjak, baš je lijep i tih! - 0%
Kupujem polovni Mac Pro tower - 11.8%
Nadogradit ću postojeći Mac Pro tower - 2.9%
Običan iMac 27" mi je dovoljan za posao - 5.9%
Skromnih sam potreba, Mac mini je zakon! - 7.4%
Radim na terenu, mora biti MacBook Pro - 3.7%
Ne diram ništa, stari Mac služi me odlično - 10.3%
Kupujem PC kantu i prelazim na Windowse! - 8.8%

Ukupno glasova: 136
Anketa je završena dana: 08 Svi 2018 - 12:17
Page Speed 0.88 Seconds

Provided by iJoomla SEO